Bestuursgang

2017 – 2018

De bestuursgang is het hart van Minerva. Het bestuur bestaat uit het Collegium C.A.L.B.S. en de Commissie voor de Sociëteit ‘Minerva’. Samen vormen zij de Bestuursgang. Ze zijn verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de Vereniging en Sociëteit.

Ieder jaar draagt een nieuwe bestuursgang zorg voor Sociëteit en de Vereniging. Deze leden zijn één academisch jaar verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Onder hun leiding kunnen de Vereniging en Sociëteit boven zichzelf uitstijgen.

Het Collegium

Het Collegium C.A.L.B.S. bestaat uit vijf Functionarissen. Zij vertegenwoordigen de vijf pijlen van Minerva en haar zinspreuk “Virtus, Concordia Fides”. Het Collegium C.A.L.B.S. draagt de zorg voor de Vereniging en haar leden.

Praeses

Ivo dorresteijn

Praeses@lsvminerva.nl

071-5161938

ab-actis

freya trouw

ab-actis@lsvminerva.nl

071-5149241

Quaestor

pim jong

Quaestori@lsvminerva.nl

071-5130673

Assessor Primus

sara ketelaar

Assessori@lsvminerva.nl

071-5161920

Assessor Secundus

isabelle van wassenaer

Assessorii@lsvminerva.nl

071-5161924

De Commissie voor de Sociëteit ‘Minerva’

De Commissie voor de Sociëteit Minerva bestaat uit zes Commissarissen. Zij heeft als wapen Vrouwe Minerva. Deze Commissie is verantwoordelijk voor het functioneren van de Sociëteit ‘Minerva’.

President

pieter de kanter

President@lsvminerva.nl

071-5161937

Vice President en commissaris van gebouw en inventaris

philip simmermacher

Vice@lsvminerva.nl

071-5161925

Quaestor

bob barnhoorn

Quaestor@lsvminerva.nl

071-5161926

Commissaris van Tapsch
en Consumabel

bastiaan van pinxteren

Tapsch@lsvminerva.nl

071-5161921

Commissaris reünisten

rosemarijn voorhuis

reunisten@lsvminerva.nl

071-5121571

Commissaris exploitaTIE

raQUEL NORDSIEK

exploitatie@lsvminerva.nl

071-5161927