Faculteiten

Binnen de vereniging kennen wij zes faculteiten; de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (48%), de Faculteit der Geesteswetenschappen (6%), de Faculteit der Sociale Wetenschappen (18%), de Faculteit der (bio)Medische Wetenschappen (17%), de Faculteit der Economie en Bedrijfskunde (6%), en de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen (5%).

Aan het hoofd van de Faculteiten staan de faculteitsbesturen. Zij dragen zorg voor de intellectuele verbreding van de leden. Het organiseren van lezingen, symposia, studiebegeleiding en carrièregerichte evenementen valt in hun portefeuille.

De 6 faculteiten

Voor vragen over de Faculteiten dien je een
mail te sturen naar de desbetreffende Faculteit.

Faculteit der (bio)medische wetenschappen

Faculteit der geesteswetenschappen

Faculteit der economie en bedrijfskunde

Faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen

Faculteit der rechtsgeleerdheid

Faculteit der sociale wetenschappen

Leden ontvangen maandelijks een faculteitsmail.
Ontvang je deze mail niet?

Stuur dan een mail naar de Assessor Primus Collegii
via assessori@lsvminerva.nl