Minerva Scholarship Fund

Naast de gezelligheid en de levenslange vriendschappen die worden gesmeed is L.S.V. Minerva ook een bijzondere leerschool voor haar leden. Minerva biedt allerlei kansen aan leden om zich op intellectueel, organisatorisch en maatschappelijk vlak te ontplooien. De stichting Minerva Scholarship Fund Leiden (MSF) is een nieuw voorbeeld van dergelijke initiatieven. Sinds 2009 verschaft de stichting Minerva Scholarship Fund Leiden (MSF) beurzen voor studie- en onderzoeksprojecten aan Leidse studenten van alle wetenschappelijke disciplines. Het MSF streeft ernaar bijzondere projecten van studenten te ondersteunen in het buitenland. De Raad van Toewijzing, bestaande uit Leidse hoogleraren van verschillende disciplines, toetst en prioriteert de aanvragen.

De Raad van Toewijzing

 

Prof. dr. P.C.W. Hogendoorn – Voorzitter Geneeskunde

Prof.dr. C.W.J. Beenakker Wiskunde en Natuurwetenschappen

Prof. dr. I. Sluiter Geesteswetenschappen

Prof. mr. T. Bender Rechtsgeleerdheid

Prof. dr. A.J.W. van der Does Sociale Wetenschappen

Prof.dr. A.K. Yesilkagit Governance and Global Affairs

Verstrekking beurzen

De verstrekte beurzen liggen in de orde van 800 tot 2000 euro. Voor financiering komen in aanmerking onderzoekskosten en reis- en verblijfskosten in het buitenland. Zowel leden als niet-leden kunnen een aanvraag doen bij het MSF, de aanvraagdruk is dan ook hoog. Er zijn twee rondes per jaar voor het doen van een beursaanvraag bij het bestuur van het Minerva Scholarship Fund. De deadlines hiervoor zijn 15 april en 15 december. De stichting Minerva Scholarship Fund Leiden is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in de zin van de Wet Inkomstenbelasting. Giften aan de stichting zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. Een gift dient te voldoen aan bepaalde voorwaarden alvorens zij in aanmerking komt voor de ANBI status.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een gift aan het MSF te doen
Een éénmalige gift
Een periodieke gift
Een gift door een directeur-grootaandeelhouder vanuit zijn of haar BV

Mocht u geïnteresseerd zijn in het doen van een gift
of heeft u specifieke vragen?

Neem dan contact op via de mail met de Assessor Secundus Collegii (Assessorii@lsvminerva.nl )
of u kunt bellen naar het nummer 071 516 1924.