Historie

De Leidse Studenten Vereniging Minerva kent een lange en rijke geschiedenis. In 1575 werd de Universiteit Leiden opgericht. Leiden heeft daarmee de oudste Universiteit van Nederland. Daarnaast heeft Leiden ook de oudste ontmoetingsplaats voor studenten. In 1814 werd de Sociëteit ‘Minerva’ opgericht. Sindsdien heeft de Vereniging vele veranderingen gezien. L.S.V. Minerva is tegenwoordig, met ruim 1900 leden, een van de grootste studentenverenigingen van Leiden en Nederland. De rijke geschiedenis heeft voor vele mooie tradities gezorgd.

Hieronder staat een overzicht van belangrijke data in de geschiedenis van Leiden als studentenstad en van de Leidse Studenten Vereniging ‘Minerva’.

De traditie van Minerva

Minerva door de jaren

1575

Stichting van de Universiteit Leiden

Stichting van de Universiteit Leiden
1750

Ontstaan van ontgroensenaten

Het ontstaan van ontgroensenaten waarin studenten georganiseerd waren naar studierichting of plek van herkomst.
1750

Studenten georganiseerd

Studenten zijn georganiseerd naar gewest of land van herkomst in ‘nationes’.
1799

Oprichting van Collegium

Oprichting van Collegium
Oprichting van een Collegium door de drie machtigste ontgroen senaten (Intro Ubique, Duce Minerva en Amicitia). Dit Collegium krijgt tot taak het verdelen van aankomende studenten over de drie Senaten.  
1814

Oprichting van Sociëteit ‘Minerva’

Oprichting van Sociëteit ‘Minerva’
Oprichting van Sociëteit ‘Minerva’ als eerste studenten sociëteit in Nederland, gehuisvest in de ‘Twee Kolommen’, Breestraat 121 te Leiden.
1815

Collegium Omnium in Belgio Senatuum Supremum

Collegium Omnium in Belgio Senatuum Supremum
Na toetreding van de zich aanvankelijk afzijdig houdende senaat Vis Unita Fortior geeft dit Collegium zich de naam Collegium Omnium in Belgio Senatuum Supremum.
1818

Verkiezing Praeses

De faculteiten verkiezen hun eigen praesides, buiten het Collegium Omnium om. Deze praesides constitueren zich in 1834 tot Collegium Praesidium.
1837

Sociëteit verplaatst naar het Rapenburg

Sociëteit verplaatst naar het Rapenburg
1839

Installatie van Collegium C.A.L.B.S

Installatie van Collegium C.A.L.B.S
Installatie van het Collegium Civitatis Academicae Lugduno- Batavae Supremum (Collegium C.A.L.B.S) en daarmee het Leidsch Studenten Corps.
1839

Kraakmanincident

Kraakmanincident
Als direct gevolg van het ‘Kraakmanincident’, een ruzie die ontstond naar aanleiding van de ontgroeningsdiscussie werd het Leidsche Studenten Corps opgericht.
1839

Oprichting het Leidsch Studenten Corps

Oprichting van het L.S.C. naar aanleiding van een schandaal rond het groenentoneel wordt het Collegium strafrechtelijk vervolgd en tot aftreding gedwongen. Naar aanleiding hiervan wordt de Commissie van Bijstand inzake den groentijd opgericht.
1846

Verhuizing

Sociëteit Minerva verplaatst naar het adres waar ze de rest van haar geschiedenis zou blijven: Breestraat 50.
1875

Opening sociëteit

Opening sociëteit
De nieuwe Sociëteit vraagt veel werk en geld. De lening slaagt. De Sociëteit wordt tijdens het lustrum feestelijk geopend.
1875

Start bouw nieuwe sociëteit

Na aankoop van het perceel wordt een nieuwe Sociëteit gebouwd.
1878

Eerste vrouwelijke student in Leiden

Eerste vrouwelijke student in Leiden
Maria Slothouwer is de eerste vrouwelijke studenten in Leiden.
1900

Oprichting van de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten

Oprichting van de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten
Oprichting van de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten (V.V.S.L.) te Leiden door onder anderen Nelly Cohen Stuart.
1901

Sinterklaasfeest

De Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden treedt voor het eerst naar buiten met de organisatie van een Sinterklaasfeest voor de behoeftige Leidse jeugd.
1928

De V.V.S.L. op Rapenburg 65

De V.V.S.L. op Rapenburg 65
De V.V.S.L. neemt het gebouw Rapenburg 65 in gebruik.
1940

Duitse ontbinding L.S.C.

Rede van Prof. Mr. R.P Cleveringa naar aanleiding van het ontslag van Joodse hoogleraren door de Duitse bezetter. Hierop volgt een studentenstaking. Het L.S.C. wordt vervolgens ontbonden en de Praeses Collegii gevangen genomen. De eigendommen van het Corps en Sociëteit ‘Minerva’ worden verbeurd verklaard.
1945

Heropening van Sociëteit ‘Minerva’

Heropening van Sociëteit ‘Minerva’
Heropening van Sociëteit ‘Minerva’ en herleving van het L.S.C. en de V.V.S.L.
1946

Winston Churchill bezoekt de Sociëteit

Winston Churchill bezoekt de Sociëteit
Winston Churchill is op Sociëteit en spreekt de woorden ‘’I see tremendous forces in this room.’’
1959

Sociëteit ‘Minerva’ verwoest

In de nacht van twee op drie december wordt Sociëteit ‘Minerva’ door een grote brand verwoest.
1960

V.V.S.L. vangt leden L.S.C. op na brand

V.V.S.L. vangt leden L.S.C. op na brand
Opvang van de Leden van het L.S.C. nadat Sociëteit ‘Minerva’ door brand is verwoest.
1962

Tijdelijke huisvesting sociëteit

Tijdelijke huisvesting sociëteit
Sociëteit wordt tijdelijk gehuisvest in het ‘Gulden Vlies’, te Breestraat 125.
1965

Opening van de nieuwe Sociëteit

Opening van de nieuwe Sociëteit
De opening van de nieuwe Sociëteit die we vandaag de dag hebben.
1965

Opening huidige sociëteitsgebouw

Opening huidige sociëteitsgebouw
Opening van het huidige sociëteitsgebouw
1972

Openstelling van Sociëteit ‘Minerva’ voor Leden van de V.V.S.L.

.
1972

Fusie van het L.S.C. met de V.V.S.L. te Leiden

Fusie van het L.S.C.  met de V.V.S.L. te Leiden
Fusie van het L.S.C. met de Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden tot de Leidse studenten vereniging ‘Minerva’.
1974

Minerva is geboren

Minerva is geboren
Het L.S.C. fuseert officieel met de V.V.S.L. te Leiden en verandert haar naam in de Leidse Studenten Vereniging Minerva.
2014

200 jarig bestaan

200 jarig bestaan
Viering van het 200 jarig bestaan. Het lustrum had het thema “Paradox: 200 jaar tijdloos”.

de toekomst van Minerva

Minerva is jaren geleden gegrondvest op waarden van moed, eendracht en trouw. Met deze waarden en onze tradities in het achterhoofd kijken we naar de toekomst. L.S.V. Minerva streeft altijd naar een levendige Vereniging, waar zelfontplooiing de ruimte krijgt. Onze tradities dragen hieraan bij, maar zullen vernieuwing niet in de weg staan. Zo blijft de dynamiek binnen de Vereniging altijd behouden.