De nieuwe Sociëteit vraagt veel werk en geld. De lening slaagt. De Sociëteit wordt tijdens het lustrum feestelijk geopend.