Als direct gevolg van het ‘Kraakmanincident’, een ruzie die ontstond naar aanleiding van de ontgroeningsdiscussie werd het Leidsche Studenten Corps opgericht.