Rede van Prof. Mr. R.P Cleveringa naar aanleiding van het ontslag van Joodse hoogleraren door de Duitse bezetter. Hierop volgt een studentenstaking. Het L.S.C. wordt vervolgens ontbonden en de Praeses Collegii gevangen genomen. De eigendommen van het Corps en Sociëteit ‘Minerva’ worden verbeurd verklaard.