Het ontstaan van ontgroensenaten waarin studenten georganiseerd waren naar studierichting of plek van herkomst.