Oprichting van het L.S.C. naar aanleiding van een schandaal rond het groenentoneel wordt het Collegium strafrechtelijk vervolgd en tot aftreding gedwongen. Naar aanleiding hiervan wordt de Commissie van Bijstand inzake den groentijd opgericht.